Prostatacancer prognos: Hur gentester förbättrar behandlingsbeslut
Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna bland män, och fastän dess prognos ofta är god finns det utmaningar som behöver adresseras. Behandlingsstrategierna för just denna form av cancer har varierat, med en risk för både över- och underbehandling. Med framsteg inom genetisk diagnostik kan dock en mer individanpassad vård erbjudas, förbättrande prognoser samt patienternas l...