Mjölkstockning

Allt du behöver veta om mjölkstockning

Allt du behöver veta om mjölkstockning

editorial

Mjölkstockning är ett vanligt problem som många ammande mödrar upplever, och det kan vara både smärtsamt och frustrerande. Det är en tillstånd där mjölk inte flödar fritt genom mjölkgångarna, vilket leder till smärta och svullnad i brösten. Om det inte behandlas kan det leda till mastit, en infektion i bröstet. I denna artikel kommer vi att förklara vad mjölkstockning är, hur det kan förebyggas och effektiva behandlingar.

Vad är mjölkstockning?

Mjölkstockning orsakas ofta när en ammande moder inte tömmer bröstet ordentligt under amning eller om amningen inte är tillräckligt frekvent. Detta kan bero på att barnet har ett dåligt tag eller på att en amningssession hoppas över. Symptomen på mjölkstockning innefattar smärtsamma, hårda och svullna områden på bröstet inklusive knöl i bröstet amning, ofta ackompanjerat av en lättare feber och en övergripande känsla av sjukdom.

Förändring av amningsrutiner

En av de bästa strategierna för att förhindra och behandla mjölkstockning är att se över och vid behov justera amningsrutinerna. Det är viktigt att säkerställa att barnet har ett korrekt tag om bröstet och att bröstet töms helt vid varje amningstillfälle. Det kan också hjälpa att amma oftare, samt att byta startbröst vid varje amningstillfälle.

Hantering och behandling av mjölkstockning

Självhjälpsmetoder

Det finns flera självhjälpsmetoder för att lindra och behandla mjölkstockning. Värme kan till exempel appliceras på det drabbade området före amningen för att främja flödet av mjölk. En annan metod är att massera bröstet under amning för att hjälpa till att bryta upp de blockeringar som orsakar mjölkstockning. Efter amning kan kyla läggas på för att minska svullnad och inflammation.

Medicinsk intervention

I svåra fall av mjölkstockning, eller om det inte går över med hjälp av självhjälpsmetoder, kan medicinsk intervention bli nödvändig. Det kan innefatta läkemedel som paracetamol eller ibuprofen för att lindra smärta och minska inflammation. Om en infektion som mastit utvecklas, kan antibiotika behövas. Det är viktigt att snabbt uppsöka läkare om symtomen inte förbättras eller om man utvecklar hög feber.

image

Förebyggande av mjölkstockning

Livsstil och amningstekniker

För att förebygga mjölkstockning är det viktigt med korrekta amningstekniker och en hälsosam livsstil. Moder bör sträva efter att få tillräckligt med vila och näring, och undvika kläder som är för tighta runt brösten, eftersom detta kan hindra mjölkflödet. Det är också viktigt att undvika stress och att amma på förfrågan istället för på schema för att säkerställa att brösten inte blir överfulla.

Kosttillskott och örter

Vissa mödrar kan finna det hjälpsamt att använda kosttillskott eller örter som stödjer amningen, såsom fenegreek eller alfalfa. Detta bör dock alltid göra i samråd med en läkare eller en amningsrådgivare för att säkerställa att det inte interagerar med andra mediciner eller påverkar barnets hälsa.

Var kan jag få mer hjälp?

Om du lider av mjölkstockning och behöver råd eller stöd, kan du besöka [Bashi](https://www.bashi.se/). De tillhandahåller professionell rådgivning och produkter som kan lindra symtomen på mjölkstockning och förbättra din amningsupplevelse. Med en helhetssyn på både fysiska och psykiska aspekter kan Bashi erbjuda rätt hjälp och stöd för att göra amningstiden så problemfri som möjligt.